تعرفه تبلیغات در شبکه زنبور

 

تعرفه قیمت پایه هر کلیک در زنبور ۱۲۰ ریال میباشد .
تعرفه هدفمندی ها :
درصورتیکه هدفمندی خاصی را مد نظر داشته باشید هزینه هر کلیک بصورت زیر افزایش می یابد
تعرفه هدفمندی بر اساس نمایش در ساعات مشخصی از شبانه روز  ۶۰ تومان
تعرفه هدفمندی بر اساس محدوده جغرافیایی ۴۰ تا ۱۰۰ تومان
هدفمندی بر اساس سیستم عامل کاربر ۲۰ تا ۱۲۰ تومان
هدفمندی بر اساس نوع دسته بندی سایت ۲۰تومان
هدفمندی بر اساس ۱۶۰ تومان
هدفمندی بر اساس نوع شبکه موبایل ۱۰۰ تومان
تعرفه قیمت بر اساس کلمات کلیدی خاص هر کلمه از ۱۲۰ تومان
در این نوع هدفمندی اگر سایتی شامل کلمات کلیدی فوق باشد تبلیغ شما در آن سایت اولیت داشته و نمایش داده میشود قیمت گذاری در این نوع هدفمندی بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی سایر تبلیغ دهندگان و بصورت رقابتی تعیین میشود ، در واقع در صورتیکه شما کلمه هاستینگ را در کلمات کلیدی خود ثبت کنید و ارزش آن را ۱۲۰ تومان در نظر بگیرید و شخصی قبل از شما ارزش کلیک این کلمه را ۱۵۰ در نظر گرفته باشد تبلیغات شما بعد از تمام شدن بودجه تبلیغات شخص اول در آن سایت نمایش داده میشود برای اینکه تبلیغات شما با اولیت نمایش داده شود شما باید بودجه بیشتری بطور مثال ۱۷۰ تومان را انتخاب نمایید .
در زنبور بر اساس قیمت های پیشنهادی سایر تبلیغ دهندگان  ، یک پیشنهادقیمت مناسب با کلید واژه شما به شما ارائه میشود .