کسب در آمد از تبلیغات کلیکی و تبلیغات نمایشی در شبکه زنبور

 

تبلیغات کلیک CPC

تعرفه قیمت پایه هر کلیک در زنبور یکصد تومان معادل هزار ریال میباشد که در صورتیکه تبلیغ دهنده در تبلیغات خود  هدقمندی انتخاب کرده باشد این میزان تا ۱۰۰۰ تومان معادل ده هزار ریال افزایش می باشد .
سود هر کلیک برای نمایش دهنده تبلیغ ۸۰ درصد قیمت نهایی پرداخت شده توسط تبلیغ دهنده می باشد .
سایتهای شبکه طلایی که شامل سایتهای با الکسای زیر ۲۰۰ ایران میباشند ۸۵ درصد از هر کلیک دریافت خواهند کرد .

تبلیغات نمایشی CPM

تبلیغات نمایشی ، نوعی از تبلیغات است که نمایش دهندگان بر اساس تعداد نمایش آگهی در سایتشان کسب درآمد میکنند ، این نوع تبلیغات تنها در سایتهای شبکه طلایی (سایتهای با رنک الکسای زیر ۲۰۰ ایران) فعال میگردد .

درآمد در این نوع تبلیغات بر اساس هر هزار بار نمایش میباشد . تعرفه هر ۱۰۰۰ نمایش در شبکه زنبور ۱۰۰ تومان بوده که از این میزان ۸۰ درصد آن برای نمایش دهنده تبلیغ ثبت میگردد .

 

تبلیغات جایگاه ثابت

در این نوع تبلیغات که قیمت ها توسط نمایش دهندگان یا همان صاحبین وبسایت ها تعیین میگردد به ازای هر تبلیغ فروخته شده توسط زنبور ۸۰ درصد قیمت تبلیغ به تبلیغ دهنده پرداخت میگردد در صورتیکه دارای سایت پربیننده ای هستید و تمایل دارید زنبور مدیریت و فروش تبلیغات شما را بر عهده بگیرد کافیست با ما در تماس باشید